Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin

Lääkejätteet ovat vaarallista jätettä, joka ei kuulu luontoon, sekajätteeseen tai viemäriin

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn. Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Palauta lääkejäte näin:

 • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
 • Poista lääkkeet kartonkisesta päällyspakkauksesta ja vie kartonki kartonginkeräykseen.
 • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
 • Voit poistaa tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen, tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
 • Palauta lääkelaastarit suojapussissaan. Huom! Myös käytetyt lääkelaastarit on palautettava lääkejätteeseen, taitettuna liimapinnat yhteen.
 • Palauta nestemäiset lääkkeet ja voiteet sekä lääkeaerosolit, kuten astmapiiput alkuperäispakkauksissa.
 • Palauta jodia tai bromia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix, Betadine ja Iodosorb. Bromipitoisia valmisteita ovat mm. Atrovent, Bisolvon, Medipekt, Mucovin ja Spiriva.
 • Palauta sytostaatit eli solunsalpaajat aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan.
 • Palauta pistävä/viiltävä tai tartuntavaarallinen jäte, kuten ruiskut ja neulat tai rokotejäte erillään muusta lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.
 • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
 • Apteekki ottaa vastaan ainoastaan yllämainittuja tuotteita. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.).